Velkommen til Smedbakken FUS barnehage.

Velkommen til oss. 

I Smedbakken FUS barnehage fokuserer vi på lek, mangfold, likeverd og glede hos både barn og voksne. 
De skal føle seg sett, og vi voksne skal være tilstedeværende. Vårt ønske er at barna skal bli en bedre versjon av seg selv. 

 

Vi kan kontaktes på:

Edvard Munchs vei 57, 1063 Oslo

Tlf: 22 32 09 76
dl.smedbakken@bhg.no 

 

Vi er også på Facebook. Søk oss opp på "Smedbakken FUS barnehage".